Tranh vua Gia Long bắn chim.

Đương thời, vua Gia Long là người thống nhất đất nước Việt Nam.

Vua Gia Long dẹp xong loạn đảng Tây Sơn. Ngôi vua nhà Lê không còn nữa, do bị nhà Tây Sơn cướp rồi. Thế là, bằng cách đánh bại nhà Tây Sơn, Gia Long Nguyễn Ánh bước lên ngôi vua của cả một nước Việt Nam rộng lớn đang bỏ trống.

Ảnh: Nhà văn Tôn Phi đi xem tranh Gia Long.

Vua Gia Long cưỡi ngựa, giương cung. Ngựa vua chạy chiều mặt trời mọc. Chim bay chiều mặt trời lặn.

Vua chỉ có một lần bắn cung. Nếu bắn trật, sẽ không có cơ hội bắn lần thứ hai.

Trước mặt tôi là bức tranh trên gỗ. Bản gốc của nó, một người họa sĩ Tàu làm tặng thủ tướng Chu Dung Cơ. Người Tàu mang sang Việt Nam. Người Hoa Chợ Lớn khắc lại. Một nghệ nhân đẳng cấp quốc gia mời Tôn Phi đến thẩm định.

   龍: Gia Long.

Đương cơ lập đoán. Nhất tiễn tranh lai thiên cổ nghiệp

(儅   錤 雴 断. 一 争  猍 千古  業)

Nghĩa là: Anh hùng quyết đoán nhân thời cơ. Một mũi tên tranh được cơ đồ cả thiên hạ. Điều này ứng nghiệm lên vua Gia Long, ở trận thắng Đầm Thị Nại năm 1801.

Trong tranh, cỏ nghiêng về phía xạ thủ. Cỏ trong văn học Trung Quốc biểu trưng cho dân tộc. Dân tộc nghiêng về ai thì người đó thắng.

Tranh khắc gỗ đẳng cấp quốc gia này. Tôi viết bài trên làm thường thức khoa học cho quý vị. Nghệ nhân Nguyễn Phú Thế Huynh khắc bản. Cửa hàng tranh tại Bình Tân. Bạn nào muốn xem tranh, Tôn Phi sẽ dẫn đi xem. Phone, Whatsapp, Signal: +844344331741. Gửi thư tốt hơn gọi điện thoại.

Viết lúc đã về nhà tại quận 7, Sài Gòn. 16/07/2022.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Trợ lý: doanh@dslextreme.com.

2 comments

  1. Ở sg, cháu tranh thủ đến đến xem triển lãm phòng tranh của Bùi Chát, và cho nhời nhận xét. Vài năm trước, BC đã cùng mấy người lập ra nhóm “những kẻ bên lề” rất tuyệt vời. Mặc dù bị dfanhs tơi tả, nhưng họ vẫn vươn lên trog ság tạo từ thơ sag hội họa

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s