Giới thiệu sách “Biên khảo về giáo sư Nguyễn Xuân Vinh” của tác giả Tôn Phi.

Ảnh bìa sách Biên khảo về giáo sư Nguyễn Xuân Vinh của tác giả Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới Việt Nam.

Ở Sài Gòn, không ai là không biết giáo sư Nguyễn Xuân Vinh. Cái chết của ông gần đây làm nhiều người khóc lóc, thương tiếc.

Ông Nguyễn Xuân Vinh là vị tổ sư của ngành khoa học không gian Việt Nam, đẳng cấp tương đương những nhà khoa học không gian giỏi nhất thế giới thời bấy giờ.

Người ta nói rằng, duy nhất Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh có khả năng xây dựng ngành học Khoa học không gian cho dân tộc Việt Nam. Cho đến nay, hai trường đại học lớn là Bách Khoa và Khoa học tự nhiên vẫn không dám mở ngành Khoa học không gian vì không có giáo sư đầu ngành.

Sinh thời, giáo sư Nguyễn Xuân Vinh mong ước xây dựng ngành thiên văn học cho Việt Nam nhưng không được phép về nước.

Học ở Việt Nam là học cho những kỳ thi. Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh không quan niệm như vậy. Thỉnh thoảng ông cho đỗ một sinh viên qua môn mà không cần kỳ thi. Với ông, em nào giỏi, em nào dốt, ông ước lượng được cả.

Trong khi đó, nhiều ngành đã thừa nhân lực. Chúng tôi không viết bài để đọc chơi. Chúng tôi viết bài này giới thiệu cuốn Optimal Trajectories in atmospheric flight của ông cho bạn. Biết đâu bạn đọc cuốn sách ấy, tìm tòi làm việc và có thể trở thành một nhà khoa học không gian như ông. Đây không phải là ước mơ, đây là sự thật.

Viết về giáo sư Nguyễn Xuân Vinh thôi chưa đủ: chúng ta cần đọc các tác phẩm của ông. Ở Hoa Kỳ, có nhà giáo Nguyễn Việt Nho ở tìm hiểu kỹ về khoa học không gian. Ông nói với chúng tôi rằng, Nguyễn Xuân Vinh đã áp dụng toán nòng nọc của dân tộc Việt vào không gian một cách thành công.

Ảnh bìa cuốn Optimal Trajectories in atmospheric flight của giáo sư Nguyễn Xuân Vinh.

Bạn nào kiếm được PDF của cuốn Optimal Trajectories in atmospheric flight, vui lòng báo về cho Nhà xuất bản Sống Mới chúng tôi: doanh@dslextreme.com (gửi cho ông Nguyễn Kinh Doanh, ký giả quốc tế đang sinh sống tại Hoa Kỳ).

Ngoài xuất sắc trong khoa học tự nhiên, Nguyễn Xuân Vinh cũng rất am tường kinh điển dân tộc. Có thể thấy được điều này qua mấy bài thơ của ông. Có thể nói, Nguyễn Xuân Vinh không phải là trí thức tôn giáo, ông là trí thức dân tộc.

Chúng tôi vô cùng vui mừng khi được chọn làm sách biên khảo về Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh, một niềm tự hào vô tận của con cháu mẹ Âu Cơ.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 17 tháng 07 năm 2022.

Tôn Phi (Lê Minh Tôn). Giám đốc nhà xuất bản Sống Mới.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Trợ lý và Paypal: teacherkimngan@hotmail.com

Giá sách:

PDF: 250 000 VNĐ.

Sách in (đầy đủ): 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- ACB-Tôn Phi.

Sau khi chuyển khoản tiền sách rồi, quý vị đợi chúng tôi giao sách và tải sách PDF về đọc tại đây:

Phụ lục: CLip chúc mừn năm mới của Tôn Phi:

3 comments

 1. Kính cẩn nghiêng mình trước một người thầy khi tôi chỉ là học sinh trung học tại Sài Gòn!

  Liked by 1 person

 2. Cưu Đại Tá Tư lênh KQ -Không Lực VNCH Nguyễn Xuân Vinh thuộc hàng Đại niên trưởng của lứa chúng tôi
  Bạn tuổi trẻ mà cũng biết về Giáo sư Tòan Phong Nguyễn Xuân Vinh thì quá tốt
  Truyện “ Đời Phi công “ của Toàn Phong rất được thanh niên miến Nam thời đó ôm mộng tang bồng hồ thỉ , tung mây lướt gió rất thích
  Và ông là khoa học gia không gian người Việt đầu tiên trong NASA của Hoa Kỳ

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s