Bạn đến thăm và mua cuốn Có cổ mà chẳng có đầu của Mai Vân Lan.

Bạn đến thăm và mua cuốn Có cổ mà chẳng có đầu của Mai Vân Lan.

Đây là sách gồm những câu đố tuổi thơ, hết sức ngộ nghĩnh. Soạn riêng Cbo đối tượng là trẻ em từ 5-8 tuổi.

Tác giả, mẹ của ba em gái Mai, Vân và Lan.

Giá sách: 15 000 VNĐ.

Liên lạc mua sách: tonphi2021@hotmail.com

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499, ngân hàng ACB, chủ tài khoản: Tôn Phi.

Trân trọng cám ơn quý vị.

3 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s