Vì sao cố tổng thống Do Thái Shimon Peres biết Putin sẽ thua Mỹ?

Ảnh tư liệu: Tổng thống Shimon Peres.

Nước Mỹ, lấy Kinh Thánh làm chủ đạo tư tưởng. Tổng thống Mỹ khi tuyên thệ trung thành với Kinh thánh, đã tuyên bố vai trò tể trị thế giới, thay mặt Đức Chúa Trời.

Putin, vị tổng thống xuất thân từ ngành tình báo, là nạn nhân của các giám mục Chính giáo Đông phương (Orthodox). Thực sự là các giám mục Chính giáo Đông phương đánh Ukraine chứ Putin không đánh Ukraine.

Trong thế kỷ XX, nước Nga tài trợ cho cướp chính quyền ở khắp nơi trên thế giới. Khối nước Commonwealth rất căm phẫn nhưng không làm gì được, vì nó có khẩu súng AK và có bom nguyên tử.

Sang thế kỷ XXII này, mọi quốc gia đều đã tiến bộ. Nhỏ như Ukraine cũng có các kỹ sư giỏi, tự sản xuất được vũ khí. Người ta nói, nhỏ nhưng có võ.

Tổng thống Shimon Peres đã nói đúng về thế cuộc: Nga luôn thua Mỹ. Quả vậy, trên chiến trường Ukraine, chưa cần Mỹ đánh Nga, chỉ mới Ukraine đánh Nga thôi mà Nga đã thua rồi.

Có thể nói, định đoạt thắng-thua trên bàn cờ chính trị thế giới hôm nay nằm trong tay các nhà chính trị Do Thái. Ê-sai chương 60 nói, mọi quốc gia không nghe lời Do Thái sẽ phải chuốc lấy nhục nhã. Putin không nghe lời Shimon Peres, càng ngày càng thua đậm và nghiệp chướng tự chôn sâu.

Đức Chúa Trời ban phước cho Mỹ và Do Thái về quân sự, và không ban phước cho Nga.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 22 tháng 07 năm 2022.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn).

Tác giả sách Cuộc kháng chiến của nhân dân Ukraine đã phát hành trên Amazon.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Trợ lý: tonthanck@gmail.com.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s