Bố Phi và con gái Bảo An đi ăn sáng.

Bố và con gái đi ăn sáng.

Ngày thứ Bảy rất thánh, là ngày Sabath phước lành, gia đình Charlie nghỉ ngơi, đi đền thờ, không làm bất kỳ công việc gì. Đức Chúa Trời ban phước lành cho ngày Sabath và đặt là ngày thánh.

Sang thời Tân ước, ngày thánh vẫn là ngày Sabath. Chúa Giê-su vẫn giữ ngày Sabath.

Hôm nay chủ nhật đầu tuần. Chú Trầm và vợ lên thăm bé Bảo An và bố Phi.

Bố Phi đãi tất cả trong nhà hàng Dahi Handi, quận 7.

Hàng tuần, vào sáng chủ nhật, bố Phi vẫn đãi bạn bè ở nhà hàng Dahi Handi. Gia đình Charlie không đi quận khác được. Bạn bè ở quận khác phải đến quận 7 gặp bố Phi, được bố Phi đài thọ tiền xăng xe đi về.

Có dạo nọ, có một đứa đến nhà hàng ăn. Xong, bắt bố Phi trả tiền. Chủ quán gọi điện hỏi Tôn Phi có quen người này không, Tôn Phi bảo không. Đứa đó bảo, ông Tôn Phi viết thư mời công khai nên tôi đến ăn theo thư mời. Bố Phi bật cười, trả tiền cơm cho người ta.


Ai muốn gặp bố Phi, phải lên quận 7. Từ chợ Bến Thành ở trung tâm quận 7 đến bố Phi chỉ mất 20 phút xe ôm. Con gái Bảo An với bạn bè thường đi xe buýt lên quận 1 đi chơi, cầm một thẻ ATM của bố Phi nữa, thích mua gì thì quẹt thẻ.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 24 tháng 07 năm 2022.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s