Đương cơ lập đoán, nhất tiễn tranh lai thiên cổ nghiệp.

Chuyện kể rằng, vào thời Gia Long (Nguyễn Ánh) đánh Tây Sơn, xác suất thắng trận Thị Nại là 1%. Các tướng người Pháp, đã nhập quốc tịch Gia Định của Nguyễn Ánh, cũng phải kinh ngạc trước trận đồ quá vững vàng của nhà Tây Sơn.

Sai lầm của Tây Sơn là xưng đế. Nguyễn Huệ (Quang Trung) lập đàn xưng đế, trong khi vua Lê Chiêu Thống vẫn còn sống. Người ta nói rằng, không phải ai cũng làm vua được. Cũng như, không phải ai cũng chép sử được.

Chuyện kể rằng, trong chiến thắng của vua Gia Long trên Hải chiến đầm Thị Nại, vai trò lớn thuộc về tướng quân Lê Văn Duyệt, nhỏ con nhưng vô cùng dũng mãnh. Chúa Gia Định bảo về, hôm sau đánh tiếp nhưng Lê Văn Duyệt bất tuân lệnh chủ, liều chết xông vào trận địa Tây Sơn. Bỗng lúc ấy gió nam thổi, quân Tây Sơn thua trên thế thắng.

Dân hâm mộ sao chép bức tranh Tàu và đặt lại tên là:

Gia Long

Đương cơ lập đoán (Chớp lấy thời cơ)

Nhất tiễn tranh lai thiên cổ nghiệp. (Một mũi tên đoạt cơ nghiệp thiên cổ).

Tôn Phi

Tác giả sách Việt sử đại cương.

Giám đốc nhà xuất bản Sống Mới.

Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com

FaceTime, Viber, Telegram: +84344331741.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s