Giới thiệu sách Đại-Học của tác giả Nguyễn Đăng Thục.

Gửi tặng các bạn thành viên của Nhóm tác giả Sống Mới.

SENT BY: Anh Tho Andres (anhtho.andres@icloud.com).

Giáo sư, tiến sỹ Anh Thơ Andres, người giới thiệu sách Đại Học của Nguyễn Đăng Thục cho tác giả Tôn Phi.

MESSAGE FROM SENDER: Gửi tặng các bạn thành viên của Nhóm tác giả Sống Mới.

SHARED ON: 22-July-2022 09:59 PM PDT.

Bà Anh Thơ là giáo sư uy tín tại Thụy Sỹ.

Bạn đọc được phép tải sách xuống tại đây:

Ngoài liên lạc với nhà xuất bản Sống Mới chúng tôi, quý bạn cũng có thể liên lạc với giáo sư Anh Thơ Andres để xin sách Đại học-Nguyễn Đăng Thục: anhtho.andres@gmail.com.

Ủng hộ các biên tập viên của sách qua Momo: 0344331741

Ủng hộ qua ngân hàng: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s