Hoa trinh nữ- Trần Thiện Thanh.

Hoa trinh nữ. Nhạc sỹ: Trần Thiện Thanh.

Tiếng hát: Phương Anh.

Người mẫu ảnh: Tôn Phi.

Trân trọng cám ơn quý bạn.

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s