Nền phú hậu, bậc tài danh. Văn chương nết đất, thông minh tính trời.

Nền phú hậu, bậc tài danh. Văn chương nết đất, thông minh tính trời.

Khi Tôn Phi ra được cuốn Phân tích Truyện Kiều, rất nhiều người yêu mà cũng rất nhiều người ghét.

Người trong nghề đều biết, trong văn học Việt Nam, trọng điểm là Phân tích Truyện Kiều và Phân tích Chinh phụ ngâm khúc. Em Tôn Phi đã làm được cả 2 tác phẩm trên, chẳng khác nào hốt tay trên của tất cả mọi lực lượng.

Phân tích Truyện Kiều. 500.000 VNĐ.

Bình giảng thơ Chinh phụ ngâm khúc: 450.000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách:

142720499- Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Liên lạc mua sách: tonphi2021@hotmail.com

Trân trọng cám ơn quý bạn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s