Con người phải chuẩn bị những gì trong thời đại biến đổi cực kỳ nhanh chóng này?


Là một nhà phát minh hàng đầu, chúng tôi nhìn nhận vấn đề như sau:

Trước hết, chúng ta hãy đồng ý với nhau rằng, thời đại này là thời đại biến đổi vô cùng nhanh chóng.
Vậy cần chuẩn bị:
Một nền tảng thể lực tốt. Nhất là giữ các mối nhân luân, trong gia đình.
Một nền nhân bản (văn hoá) tốt.
Nếu có thêm thì nên có chuyên môn (bằng cấp) tốt.
Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 27 tháng 07 năm 2022.
Nhà văn Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn).
Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.
Zalo, Viber, Telegram: +84344331741.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s