Phát triển sự nghiệp khoa học sau bậc học đại học.

Ảnh minh họa: Anh họ Tôn Phi và em họ Triệu Vy.


Sau bậc học đại học, người ta phát triển sự nghiệp cần 3 yếu tố:
Một là mối quan hệ rộng.
Hai là khả năng chuyên môn vững.
Ba là đam mê.
Tôi có cả 3 điều kiện trên nên phát triển được. Các bạn lớp tôi đã đi làm thuê cả, hài lòng với cuộc sống và mức lương của nhân viên văn phòng.

Đặc điểm của người Việt là Hiếu danh, Hiếu bằng chứ không Hiếu học. Tử huyệt ở chỗ này. Khi không thấy sự công nhận từ bên ngoài nữa, người ta sẽ thôi học. Có ai như anh em nhà Charlie, tự phát triển lý thuyết của mình.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 29 tháng 07 năm 2022.

Tôn Phi. (triết gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741.

Trợ lý: tonthanck@gmail.com.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s