Sau mùa dịch, nghĩ về kinh Lạy Cha.

Michael Corleone. Ảnh tư liệu.


Trong Kinh Lạy Cha có một bí mật: “Lạy Cha chúng con ở trên trời” nghĩa là bạn là “thiên tử”, tức là con của Thượng Đế. Bạn đừng ngạc nhiên khi tôi nói vậy. Xem các sách cổ của Trung Hoa, đúng con người là một thiên tử.

“Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày.” Nghĩa là, chớ nên mơ ước cao sang.
Một người thông minh lắm cũng chỉ hiểu được khoảng 20% kinh Lạy Cha. Một người ngu dốt mấy cũng có thể hiểu được khoảng 5-10% kinh Lạy Cha.

Kinh Lạy Cha nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta là tội nhân: “Xin cha tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ (vài đồng bạc lẻ) với chúng con.”

Trong cuộc sống hôm nay, nhiều sự việc xảy ra và tô điểm để kinh Lạy Cha hiển hiện một cách rõ ràng. Ngoài Cha trên trời ra bạn không có một cha nào hết, kể cả cha xác thịt trong giấy khai sinh.

Chỉ 5-7 câu ngắn ngủi của kinh Lạy Cha. Câu cuối cùng dạy bạn phải làm gì:
“Vì nước, quyền và vinh hiển là của Cha cho đến muôn đời. Amen”.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s