Bối cảnh nền chính trị Việt Nam như một chảo lửa.

Hiện nay, bối cảnh của nền chính trị Việt Nam như một chảo lửa. Các nhà khoa học sẽ sống ra sao?

Nhiều tà đạo sinh ra để lừa dân và qua việc thấy chúng na ná giống nhau cho chúng ta thấy chắc chắn phải có một đạo đúng. Có công cụ để kiểm tra đạo đó.

Một đạo đúng sẽ được thiên nhiên kiểm nghiệm.

Tại Việt Nam, văn minh tin lành đang lên ngôi và văn minh Phật giáo đang đi xuống. Cả hai cùng là tôn giáo ngoại lai. Internet, một sản phẩm của văn minh tin lành, thì ai cũng phải dùng.

Các phe phái đánh nhau. Môi trường sinh sống bị xuống cấp trầm trọng. Chảo lửa chính trị gây ra chảo lửa môi trường. Hậu quả các thế hệ sau sẽ lãnh.

Kẻ thù của dân tộc Việt Nam đã bị triết gia Lê Minh Tôn đạp mặt bằng bàn chân trái.

Dân trí Việt Nam mỗi ngày một cao. Môi sinh bị hủy hoại chắc chắn kèm theo nạn đói.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 28 tháng 07 năm 2022.

Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com.
Viber, Telegram: +84344331741. 

3 comments

  1. Chính trị các nước thì có thể như chảo lửa, vì họ cạnh tranh chính trị khốc liệt và lành mạnh.
    Còn chính trị VN hiện nay như cái hầm cầu, trong đó lãnh đạo giòi bọ đang tranh nhau ăn ở đó

    Like

  2. Thực tế dân Việt Nam hiện nay đã đói.nguoi có sức khỏe đều đưa đi bán cho nước ngoài đó cũng biểu hiện của cái đói

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s