Giới thiệu sách Cẩm nang người hoạt động thiện nguyện xã hội của tác giả Tôn Phi.


Giá sách: PDF: 250.000 VNĐ.
Sách in: 400.000 VNĐ.
Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499. Ngân hàng ACB. Chủ tài khoản: Tôn Phi.
Trân trọng cám ơn quý bạn.

Bản xem trước:

One comment

  1. Tôn Phi Tôn Phi có phải là (người ngoài hành tinh) không ta…Tài cao ngang ngửa Gia Cát Lượng

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s