Giới thiệu sách Luận Ngữ & Khổng Tử, tác giả Nguyễn Hiến Lê, Nhà xuất bản Sống Mới tái bản năm 2022.

Ảnh bìa sách Luận ngữ & Khổng Tử của tác giả Nguyễn Hiến Lê.

Giới thiệu sách Luận Ngữ & Khổng Tử,

Tác giả: Nguyễn Hiến Lê. Ông là một trí thức lớn thời Việt Nam Cộng Hòa.

Nhà xuất bản Sống Mới tái bản năm 2022.

Giá sách: Sách Pdf: 250 000 VNĐ.

Sách in: 450. 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Liên lạc mua sách: tonphi2021@hotmail.com.

Sau khi chuyển khoản xong tiền sách, quý vị tự giác tải sách về tại đây:

2 comments

  1. Bác đã đọc qua 3,4 bài xét thấy hàm lượng kiến thức rất ít. Và ko sâu sắc. Nó giống như những stt ngắn, rùi gom lại.
    Lời lẽ, câu văn rất nôm na.
    Theo bác, cháu ko nên mất thời gian với mấy thứ này.
    Hãy tập trung vào 1 chủ đề nêu ra, dùng luận của mình để giải quyết nó. Qua đó người đọc thấy rõ cái nhìn mới của tác giả

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s