Thư cám ơn sự hỗ trợ của giáo sư Anh Thơ Andres.

Giáo sư, tiến sỹ Anh Thơ Andres.

Kính gửi giáo sư Anh Thơ Andres.

Nhà xuất bản Sống Mới của chúng em đã nhận được số sách và số tiền cô gửi hỗ trợ về. Số hỗ trợ này đến được đúng người cần đến.

Rất vui vì người thuộc chuyên ngành văn chương như chúng em đã được người thuộc chuyên ngành triết học ủng hộ mạnh mẽ như vậy.

Tác giả Tôn Phi, giám đốc nhà xuất bản Sống Mới, trong sân trường.

Chúng em sẽ tiếp tục làm những cuốn sách hay, cho mọi em bé trên quả địa cầu có sách để đọc. Chúng em vẫn khuyến khích các bạn sinh viên, cựu sinh viên ở Việt Nam liên lạc và gặp mặt các giáo sư, tiến sĩ, những bậc đàn anh đi trước, để được chỉ dạy và được cung cấp mọi phương tiện cần dùng.

Chúng em vẫn chắt lọc tinh hoa của nhiều người để đưa đến cho độc giả những cuốn sách ngắn, nhỏ, gọn và hay. Nhờ sự giúp đỡ của những người như cô Anh Thơ, người học ở Việt Nam ngày càng có thêm nhiều điều kiện để phát triển chuyên ngành.

Nhiều bạn không có điều kiện đến trường, cũng đã được Tập đoàn xuất bản Charlie của chúng em cung cấp phương tiện để được một khối lược kiến thức, kỹ năng chuyên ngành cơ bản.

A better tomorrow.

Chúng ta cùng nhau làm việc vì một ngày mai tươi sáng.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 08 tháng 01 năm 2022

Tôn Phi (giám đốc nhà xuất bản Sống Mới)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Phone, Whatsapp, Viber: +84344331741

Trợ lý: tonthanck@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s