Nhà văn Tôn Phi, giám đốc nhà xuất bản Sống Mới, chuẩn bị giao sách Cuộc kháng chiến của nhân dân Ukraine cho khách.

Cuốn sách do nhiều tác giả cùng viết. Nhà văn Tôn Phi tổng chủ biên, sửa lỗi chính tả…

Chiến tranh Nga-Ukraine kéo dài bao lâu nữa? Thế giới hậu chiến tranh Nga-Ukraine sẽ như thế nào? Công cuộc tái thiết xây dựng đất nước Ukraine và công cuộc phục nền văn hoá của nước Nga khi cơn bão đi qua.

Nhân sinh hà tại, hậu thế hà như, như hà hoặc hà.

Giá sách:
Sách PDF: 250.000 VNĐ.
Sách in: 450.000 VNĐ.
Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-ACB- Tôn Phi.
Điện thoại hỗ trợ: 090 8599066
Hộp thư: tonphi2021@hotmail.com
Trân trọng cám ơn quý bạn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s