Truyện ngắn: Nhà tư bản Tôn Phi sản xuất laptop.

Lưu ý: Truyện ngắn này không phải là thật và không nhất thiết phải khác đi so với sự thật.

Chuyện kể rằng, năm 2023, ông nhà tư bản Tôn Phi chạy đua sản xuất laptop.

Kỹ sư mình lấy về từ một công ty có sẵn, công ty Dao Computer nổi tiếng bên California.

Kỹ sư của Tôn Phi, là một ông già, người sinh cùng thời với Steve Jobs, chế ra được Chip máy tính, gọi là IBM clone.

Chuyện kể rằng, trước khi sản xuất laptop, ông Tôn Phi đã cho thợ tháo tung chiếc laptop nhiều lần. Công việc vô cùng gian khó. Trong một thời gian dài, ông Tôn Phi cung cấp laptop cho sinh viên mới ra trường.

Ông Tôn Phi nhận định rằng, bây giờ được chuyển giao công nghệ, thì 2 thế hệ nữa, tập đoàn Charlie hay bất kỳ tập đoàn nào ở Việt Nam mới nắm được toàn bộ quy trình sản xuất laptop. Không thể có chuyện chiếc điện thoại thông minh làm trong 5 năm, không thể có chuyện chiếc xe hơi làm trong 3 năm. Nói vậy là bốc phét. Với lại, mình đi sau Hàn Quốc, Nhật Bản những ba thế hệ.

Đùa vậy thôi, ông Tôn Phi vẫn để tâm lớn để ngành xuất bản. Còn ngành điện toán, mình vốn nhỏ, không có nhân lực, nhân tài ( kỹ sư , Công Nhân tay nghề cao trách nhiệm tư bản ) thì không nên đầu tư mảng này.

Ảnh minh họa: Nhà tài trợ mảng sách của ông Tôn Phi.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s