Ông Tôn Phi: Làm việc song song với bạn đọc Hà Huy Toàn về vấn đề triết lý An Vi.

Hà Huy Toàn. Ảnh Hà Huy Toàn.

1/ Hà Huy Toàn viết: “Như vậy mọi nỗ lực cho cái được gọi là “Triết lý An vi” đều bị đổ hết xuống sông trôi ra đại dương”.

Trả lời: Triết lý An Vi ngày càng phát triển. Con cháu Việt Nam ngày càng đặt mua nhiều sách triết lý An Vi. Số sách Kim Định tại nhà sách Khai Tâm, số 8 đường Nguyễn Phi Khanh, quận 1, Sài Gòn, đã bán hết sạch.

Ở cấp độ quốc tế. Hội nghị triết học quốc tế năm 1987 tổ chức tại Anh đã mời triết gia Lương Kim Định sang làm diễn giả chính.

2/ Hà Huy Toàn viết: “Qua phân tích khái quát ở trên, tôi nhận thấy Domingo Lương Kim Định đã lập thuyết triết học bằng phương pháp huyền sử lấy Việt tộc làm căn bản cho mình tạo ra chủ nghĩa dân tộc cực đoan…”

Trả lời: Tiếp bước các ông như Granet, bá tước Keyserling, triết gia Lương Kim Định dùng phương pháp khoa học và triết học để nghiên cứu về triết Nho. Đặc biệt, có ông Keyserling sang Tàu khi trở về Đức còn mở trường dạy Nho, thì không thể nói là cực đoan được.

3/ Chủ nghĩa dân tộc cực đoan.

Trả lời: Chẳng hạn, về ruộng đất, bên Tây mua bán đất như một loại hàng hóa, thì bên Đông có quân phân ruộng đất. Phép quân phân ruộng đất đã được cụ thể hóa bằng thể chế, lễ tịch điền, phép tu tỉnh. Đây là một chủ nghĩa dân tộc chân chính.

Chúng ta làm việc trên phương pháp tỉ giảo so sánh.

4/ Nho giáo là thuyết duy vật?

Nho giáo nói:

Vạn vật bổn hồ thiên 萬 物 本 乎  hay Thiên sinh vạn vật.  trời sinh ra muôn vật. Do đó có thể nói Nho giáo là một nền nhân bản tâm linh sâu sắc. Sâu sắc ở chỗ nó không cần tuyên bố công khai mà nhẹ nhàng tế nhị.

4/ Nho giáo hay Pháp gia ủng hộ nền độc tài?

Có hai triết lý rất giống nhau là Nho giáo và Pháp gia bên Trung Quốc. Pháp gia được sử dụng ở đỉnh điểm thời nhà Tần, biến tấu ở thời nhà Hán. Vụ án Gác Thạch Cừ, các học giả Pháp gia chế biến Pháp gia thành ra giống hệt Nho giáo, thành ra người đời sau không thể phân biệt được.

Nho giáo ủng hộ nền thiên trị. ( vua Nghiêu, vua Thuấn)

Pháp gia ủng hộ nền phong kiến ( quân chủ chuyên chế).

Do đó giáo điều, độc tài, là Pháp gia chứ không phải Nho gia. Trong bản chất Nho gia thiết lập một nền lễ trị. Người ta kể về một nước Lỗ thời Khổng Tử, không có ăn trộm ăn cắp, đêm ngủ không cần cài then.

Triết lý An Vi do Việt làm ra. Phục hoạt triết lý An Vi trong giai đoạn này vô cùng gian khó, song đã có khởi sắc. Các nhà khoa học Đức vào thời điểm năm 2020 cực kỳ hâm mộ triết lý An Vi.

Viết tại Đà Lạt, ngày 22 tháng 06 năm 2020.

Sửa tại quận 7, Sài Gòn, tháng 09 năm 2022.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Doanh@dslextreme.com.

Bài viết đã được đưa vào sách Nền nhân bản Nho giáo của tác giả Tôn Phi.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s