Hai mươi năm trôi qua

Cách đây 20 năm, thôi chẳng nói 20 năm đâu xa, nói 10 năm trở lại đây, trong số bạn hữu của tôi không một ai có thể tưởng tượng ra một tập đoàn xuất bản.

Hai mươi năm sông cạn đá mòn. Hai mươi năm đã trôi qua. May mà phát minh nhà xuất bản tự động đến ở những phút chót.

Một chuyện có thể xa vời nhưng nếu mình không làm thì không thể biết được, và người đi sau sẽ tụt hậu mãi. Đây chỉ mới là đầu hiệp hai.

Thấy tôi bán sách đắt quá, mự tôi than phiền, cháu phải bán rẻ hơn thì người ta mới có sách đọc chứ.

Thư gửi chú. Đời nhiều biến đổi. Tôi đã dự đoán ra được một trào lưu. Nó khá gần gũi với bổ đề Lang Lang của giáo sư toán học Ngô Bảo Châu, nhưng được trình bày bằng ngôn ngữ thông thường. Tôi thành công được một cái là giúp được nhiều người.

Chú tôi có cho tôi một số tiền. Số tiền đó chưa bao giờ về đến tay tôi. Nhưng nó làm niềm động viên để tôi có được tất cả ngày hôm nay. Hạt giống tốt phải được gieo vào nơi đất tốt.

Nhiều điều đang ở trước mắt chúng ta.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 22 tháng 09 năm 2022.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn).

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s