Nhìn lại một cuộc đời giáo sư Nguyễn Đình Cống.

Nhìn lại cuộc đời giáo sư Nguyễn Đình Cống, một cuộc đời thành công.

Trong lĩnh vực chuyên ngành xây dựng của mình, ông Nguyễn Đình Cống là tác giả hoặc đồng tác giả của 20 đầu sách giáo trình, dùng để giảng dạy sinh viên ngành xây dựng tại đại học Xây Dựng Hà Nội và cả nước.

Tôi mới nói với bạn tôi: “Chúng bay ơi. Giáo sư Nguyễn Đình Cống mới ra tác phẩm “Cùng học để giáo dục con trẻ”. Thế là bạn tôi đặt hàng mua lia lịa.

Sinh năm 1937 tại Quảng Bình, học trung học ở Phan Đình Phùng, Hà Tĩnh, học đại học và thành danh ở đất kinh kỳ, Hà Nội. Bạn bè và học trò đều cảm phục tài năng, nhân cách của giáo sư Nguyễn Đình Cống.

Có thể giáo sư Nguyễn Đình Cống sẽ không được hưởng thành quả lao động của mình giống như Môi-se dành cả cuộc đời đưa dân Do Thái vào xứ Canaan nhưng chính bản thân ông và người cộng sự A-rôn không được đi vào xứ Ca-na-an. Chuyện truyền trao cho thế hệ hậu duệ, như vậy đã quá là thành công.

Trong giáo đục, ông để lại cho đời 2 tác phẩm: Cùng học làm người và Cùng học để giáo dục con trẻ.

Giáo sư Nguyễn Đình Cống thành công cả về phần xác lẫn phần hồn. Thành thạo tiếng Nga và tiếng Pháp, với một sức làm việc phi thường, di sản của ông lúc này đã là quá lớn.

Xin chúc mừng giáo sư Nguyễn Đình Cống. Dân tộc Việt tri ân ông.

Viết bởi Tôn Phi, giám đốc nhà xuất bản Sống Mới, chủ tập đoàn xuất bản Charlie Sài Gòn.

Ngày 23 tháng 09 năm 2022.

Hộp thư: tonphi2021@hotmail.com

Doanh@dslextreme.com.

Phone, viber, zalo: +84344331741.

3 comments

  1. Chết cười lý tưởng tào lao.
    Răng bò đem cắm hàm voi. Ukraina có Luật nước Nga trưng cầu ý dân, Âu Mỹ đem vũ khí Ukraina viện trợ, quân đội Nga giúp Ukraina hủy diệt. Đào Hồng Lan leo cây thay cá. Trâu vẽ cọp, nông dân dạy chủ tịch nước tập cày

    Like

  2. Nguyễn Đình Cống một nhân tài quốc gia quốc tế . Thức tỉnh trí tuệ bao người u mê lầm lạc . Mong ông khoẻ để đưa ra nhiều ý kiến hay

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s