Có cần coi thầy khi làm nhà hay không?

Bên Đài Loan, xây nhà, kỹ sư xây dựng chắc chắn sẽ mời thầy phong thủy về. Thầy phong thủy tính được hướng gió, hướng nắng để cho sinh vật phát triển.

Việc xây nhà hết sức trọng đại. Triết Nho nói: “hành thiên hạ chi đại đạo- cư thiên hạ chi quảng cư”, đủ để biết vấn đề nhà ở quan trọng đến nhường nào.

Quan niệm dân gian không hề tầm thường. Các nhà khoa học Do Thái chế ra tàu vũ trụ Apollo đầu tiên nhờ ý tưởng lên cung trăng của một nhân vật cổ tích của họ.

Chúng tôi giới thiệu với các bạn một người coi phong thủy giỏi, đó là thầy Đinh Văn Thiện ở Sài Gòn.

Một câu hỏi xuyên suốt nhiều thế hệ: “Nhân sinh hà tại. Hậu thế hà như. Như hà hoặc hà.” (Con người tại sao lại đến đây? Chết xong rồi sẽ đi về đâu? Khi còn sống ở đây thì phải sống như thế nào?).

Xây nhà, mà không coi thầy, cũng giống như vào rừng không có bản đồ. Nó có thể trúng hoặc có thể trật. Triết Nho quan niệm môi trường sống càng phù hợp với bạn bao nhiêu thì bạn dễ phát triển bấy nhiêu. Thần học Kinh Thánh cũng đồng ý rằng hạt giống tốt phải đem vào nơi đất tốt.

Cũng lại là Đức Khổng Tử nói: “Tâm địa bất chính phong thủy vô ích”. Điều này giải thích vì sao càng nhiều chúng cư (chung cư) trong một đất nước phát triển thì bất bình đẳng xã hội càng leo thang.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 25 tháng 09 năm 2022.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s