Lời dặn cho các bố thợ xây, phụ hồ, thợ khoan cắt.

Lời dặn cho các bố thợ xây, phụ hồ, thợ khoan cắt.

Khi làm cho các toà nhà cao tầng không giống toà nhà 2-3 tầng.

Máy Hàn, máy cắt không được mang vào. Chỉ cần một tia lửa là bùng lên cháy cả toà nhà.

Nhiều bố lẳng lặng đem máy hàn, máy cắt vào.

Nhiều bố không có tên trong danh sách thi công cũng lẳng lặng vào.

Trước khi vào toà nhà nào phải đọc tờ nội quy của toà nhà đó.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s