Mời các bạn mua sách Lịch sử văn minh nhân loại để ủng hộ nhà văn Tôn Phi.

Khác với các tác giả khác, tác giả Tôn Phi làm việc trên tư liệu gốc, hành văn hết sức mạch lạc, ngắn gọn rõ ràng.
Giá sách: 450.000 vnđ.
Liên hệ: tonphi2021@hotmail.com.
Số tài khoản nhận tiền đặt sách:
142720499-ACB-Tôn Phi.
Trân trọng cám ơn quý vị.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s