Triết lý giáo dục khai phóng là của ai? Tầm nhìn của giáo sư toán học Hoàng Xuân Hãn.

Sinh thời, nhà giáo, nhà toán học Hoàng Xuân Hãn khai sinh ra triết lý giáo dục khai phóng.

Cụ Hoàng Xuân Hãn và cụ Trần Trọng Kim là hai người bạn thân. Đây là những ông thầy lớn của dân tộc.

Tầm nhìn đó có mức dự phóng hàng trăm năm.

Muôn vàn lời nói cũng không thể ghi công hết cho công lao lớn lao của ông.

Trải qua biết bao nhiêu thăng trầm biến động, người Việt năm châu thêm một lần nữa tự hào về nòi giống của mình. Triết lý giáo dục đúng đắn ấy lại một lần nữa được tôn vinh trong cuốn Nhân Bản của triết gia Lương Kim Định- đại học Văn Khoa Sài Gòn. Con người, nhất là người Việt, đã nhập thế tràn đầy tự tin.

Ông Hoàng Xuân Hãn có thể không phải là người sinh ra khái niệm “khai phóng”. Song ông đã đưa nó lên một bậc huy hoàng. Đến nỗi, người ta nói, triết lý giáo dục khai phóng là của ông. Điều đó có phần nào đúng khi nhìn lại nền giáo dục huy hoàng mà ông làm bộ trưởng.

Đầy đủ bộ ba nguyên lý của giáo sư Hoàng Xuân Hãn là: “Nhân bản- Dân tộc-Khai phóng”. Hiện nay nhiều trường cố gắng làm sống lại những nguyên lý trên. Trong số đó có trường và bộ sách giáo khoa của nhóm Cánh Buồm (nhà giáo Phạm Toàn). Hiện nay nhiều nhà, bố mẹ đã mua sách giáo khoa khai phóng của ông Phạm Toàn để về dạy con.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 17 tháng 11 năm 2022.

Nhà văn Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn).

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Trợ lý: doanh@dslextreme.com.

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s