Nghĩ về cha.

Hai năm nay, một số người lớn uý lạo tinh thần để tôi mở tập đoàn công nghệ. Giá mà đó là lúc 18 tuổi. Vào năm 28 tuổi mọi chuyện khác đi nhiều, trí sáng tạo qua tuổi 30 bắt đầu giảm đi. Làm gì nên bắt đầu năm 18 tuổi. Nhất là khi thời đó lý lịch mình còn trong vắt

Vào năm 18 tuổi, nếu tôi đừng làm thử nghiệm tư tưởng. Thì đến nay có thể tập đoàn công nghệ đã lớn. Ba mẹ tôi đã rất lo cho tôi. Nhất là ba.

Thiên hạ có câu:
“Cha mẹ lành sinh con thảo,
Cha mẹ cú đẻ con tiên”.

Người ta gửi tiền về để tôi mở tập đoàn công nghệ nhưng mãi chưa dám khởi động. Ước gì trong lòng mình có một tinh thần như năm 18 tuổi. Nghĩ về cha, thương trào nước mắt. Ông bị đặt trong một tình huống ly kỳ như vậy.

Những gì chúng ta làm cho cha phần xác, cũng là làm cho cha phần hồn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s