Giới thiệu sách Nho giáo của Trần Trọng Kim

Nguồn: Hiệu sách Trường Nguyễn.

Liên lạc mua sách: tonphi2021@hotmail.com

Giá sách: 2 cuốn 700 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Trân trọng cám ơn quý vị.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s