Tập đoàn Charlie tiếp tục đầu tư cho Ukraine.


Sáng nay, tập đoàn Charlie lại tiếp tục đầu tư cho Ukraine thêm 250 000 VNĐ (khoảng 10 USD).
Ngày nào chúng tôi cũng có tiền để đầu tư cho Ukraine. Chúng tôi không có một số tiền lớn để đầu tư cùng một lúc. Thay vào đó, mưa dầm thấm lâu, chúng tôi chia nhỏ số tiền ra và đầu tư hằng ngày.


Qúy vị muốn đầu tư cho Ukraine, có thể liên lạc với các bạn phía Bắc đang tổ chức quyên góp. Qúy vị liên lạc với anh Nghiêm Sỹ Cường, Hà Nội (nghiemsycuong70@gmail.com) để được anh Cường hướng dẫn cách gửi tiền sang Ukraine.


Hiện nay, có rất nhiều nơi quyên góp cho Ukraine. Mời quý vị chọn kênh thuận tiện nhất cho mình, tránh để tiền dồn về một nơi như trước.


Trân trọng,
Nhà Bè, Sài Gòn, ngày 07 tháng 04 năm 2022.
Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)
Chủ tập đoàn Charlie Sài Gòn.
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Mời quý vị mua sách Tuỳ bút về Putin của nhà báo lão thành Lê Phú Khải đã được tập đoàn xuất bản Charlie chúng tôi phát hành trên Amazon:

Mời quý vị nghe bài Shakespeare và chúng ta của nhà báo lão thành Lê Phú Khải.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s