Thư mời tham gia công ty dịch thuật Charlie.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn). Ảnh chụp 2020.

Thư mời:
Họp chuẩn bị thành lập công ty dịch thuật Charlie.
Kính gửi quý bạn bè và quý thân hữu.
Tôn Phi và các bạn muốn thành lập công ty dịch thuật Charlie.

Dịch tài liệu Anh-Pháp-Hoa,… ăn chia theo doanh số.
Địa điểm làm việc: Trên không gian mạng. Nếu thuận lợi sẽ đăng ký văn phòng đại diện.
Link phòng Zoom:
Thời gian: 9h sáng thứ Năm, 16 tháng Mười hai năm 2021.
Join Zoom Meeting

Hân hạnh tiếp đón những ai có tinh thần làm việc, trong một tinh thần có hiến chương, hiến hước.
Trân trọng,
Tôn Phi và Hương Giang.

tonphi2021@hotmail.com

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s