Phân tích Truyện Kiều: Bố đi nước ngoài, mẹ ở nhà và khoảng trắng trong xã hội Việt Nam.


Ở Việt Nam, có một danh từ rất đáng lên án gọi là “xuất khẩu lao động”. Con người không phải là một vật hay hàng hoá để mà xuất khẩu. Do nhân lực nhân văn yếu, cách dùng từ ấy đã tràn lan.

Tập thể tác giả đại học Văn Khoa Sài Gòn, gồm các bạn chủ yếu trong độ tuổi sinh viên, hân hạnh giới thiệu tác phẩm “Phân tích Truyện Kiều” do nhà văn Tôn Phi chủ biên.

Tác giả Tôn Phi khai thác Truyện Kiều ở góc nhìn triết học, xã hội học. Truyện Kiều có những ứng dụng gì? Chúng ta làm sao để bảo tồn gia đình Việt Nam? Thông điệp cụ Nguyễn Tiên Điền để lại cho lớp lớp mai hậu.

Cuốn sách này, Tôn Phi in mỗi cuốn hết 150 000 đồng, bán ra 800 000 đồng. Ngoài Việt Nam bán 1 200 000 đồng. Bán sách gây quỹ cho các sinh viên văn khoa còn đang học thạc sỹ hoặc cử nhân.

Mời các bạn mua sách để ủng hộ chúng tôi

Tonphi2021@gmail.com hoặc huonggiang@shop-charlie.com

Phone: (+84) 889904675

Số tài khoản : 0344331741- Ngân hàng Quân Đội MB-Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Trân trọng cám ơn quý vị.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s