Một số nhược điểm của sách Việt sử đại cương.

Khởi công xây dựng từ giữa năm 2021, đến đầu năm 2022, triết gia Lê Minh Tôn trình làng sách Việt sử đại cương, lên dàn ý những nét chính yếu nhất về lịch sử tộc Việt. Sách có một số nhược điểm mà tác giả nghĩ rằng cần phải thông báo cho bạn đọc.

Bạn có biết, Hồng Kông, Đài Loan cũng là hai Việt thuộc Bách Việt? Điều đó không quan trọng bằng thái độ ứng xử chúng ta cần có trong ngày hôm nay. Sách Việt sử đại cương trong phần tái bản sẽ điểm qua các tộc chính yếu nhất còn tồn tại cho đến ngày nay. Trong tư cách các dân tộc tương đối thuần chủng, Hồng Kông có thể làm chỗ dựa kinh tế (nếu không có các đợt phản loạn thiếu kế hoạch của sinh viên). Đài Loan chắc chắn làm chỗ dựa về văn hoá. Hội nghị triết học toàn thế giới 1984 tại Đài Loan, triết gia Lương Kim Định lên phát biểu với tư cách diễn giả chính.

Thiếu các kỷ nhà Triệu, Đinh.

Chúng tôi dự định đưa các bài giải nghĩa sách Đại Nam quốc sử diễn ca vào để làm cho đầy đặn sách Việt sử đại cương.

Vì sao tác giả phải thông báo những nhược điểm của sách cho bạn đọc? Là để cho bạn đọc suy nghĩ và tham gia vào quá trình sản xuất văn hoá, thay vì tiêu thụ văn hoá như bấy lâu giờ. Bất kỳ ai đều có thể nâng cấp sách. Bất kỳ thành viên nào của nhà xuất bản Sống Mới, cho dù ở hải ngoại, cũng được tái bản sách, dựa trên nền tảng mà triết gia Lê Minh Tôn đã sắp đặt. Tinh thần cốt lõi của Tập đoàn xuất bản Charlie là cùng sống cùng sáng tạo, chúng ta cùng nhau để vươn xa.

Viết tại quận , Sài Gòn ngày 25 tháng 05 năm 2022.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s