Đón đọc bộ sách triết lý An Vi của triết gia Lương Kim Định.

Triết gia Kim Định (1914-1997).

Tủ sách Kim Định- Bộ Kinh-Triết-Sử-Văn với 33 tác phẩm.

Một quầy sách ở Sài Gòn vẫn còn bán các sách Kim Định.

Nhà xuất bản Sống Mới hiện nay là đơn vị duy nhất giữ bản quyền bộ sách Triết lý An Vi của triết gia Lương Kim Định tại Việt Nam.

Giá sách:

Cửa Khổng: 250.000 vnđ.

Triết lý giáo dục: 200.000 vnđ.

Nhân Bản: 300. 000 vnđ.

Tâm Tư (348 000 VNĐ)

Việt Lý Tố Nguyên (giá: 430 000 VNĐ).

Chữ Thời (giá: 500 000 VNĐ)


Vũ Trụ Nhân Linh (giá: 230 000 VNĐ)
Lạc Thư Minh Triết (giá: 149 000 VNĐ)
Định Hướng Văn Học (giá: 237 000 VNĐ)
Loa Thành Đồ Thuyết (giá: 187 000 VNĐ)
Dịch Kinh Linh Thể (giá:170 000 VNĐ)
Triết Lý Cái Đình (giá: 188 000 VNĐ)
Vấn đề Nguồn Gốc Văn Hóa Việt Nam (giá: 139 000 VNĐ)
Vấn Đề Quốc Học (giá: 257 000 VNĐ)
Hiến Chương Giáo Dục (giá: 155 000 VNĐ)
Cơ cấu Việt Nho (giá: 300 000 VNĐ)
Tinh Hoa Ngũ Điển (giá: 292 000 VNĐ)
Văn Lang Vũ Bộ (giá: 251 000 VNĐ)
Đạo Trường Chung Cho Đông Á (giá: 111 000 VNĐ)


Những Dị Biệt Triết Lý Đông Tây (giá: 222 000 VNĐ)
Hoa Kỳ &Thế Chiến LượcToàn Cầu (giá: 385 000 VNĐ)
Hưng Việt (giá: 125 000 VNĐ)
Thái Bình Minh Triết (giá: 225 000 VNĐ)
Gốc Rễ Triết Việt (giá:180 000 VNĐ)

Việt Triết Nhập Môn (giá: 174 000 VNĐ)
Vai Trò Nho Giáo Có Thể Đảm Nhận (giá: 140 000 VNĐ)
Trong Thế Giới Hôm Nay (Diển Văn Đọc tại Hội Nghị Triết Học Thế Giới)

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Trân trọng cám ơn quý bạn.

Tiểu sử của triết gia Lương Kim Định.

Triết gia Kim Định sinh ngày 15.6.1914 tại Trung Thành, Nam Định. Sau khi tốt nghiệp triết học trường Albert Le Grand, ông về dạy triết tại Bùi Chu (1943-1946). Năm 1947, ngài sang Pháp 10 năm nghiên cứu về triết học tại Institut des Hautes Etudes Chinoise để thâu thập tài liệu xây đắp nền triết lý Việt Nam. Trở về nước năm 1957, ngài dạy  triết Đông tại Học Viện Lê Bảo Tịnh, Đại Học Văn Khoa Sài Gòn, và Đại Học Đà Lạt…

Từ năm 1960, triết gia bắt đầu cho ra mắt một loạt những cuốn sách về triết Việt, mở đầu là cuốn Cửa Khổng, Triết Lý Giáo Dục, Nhân Bản, Căn Bản Triết Lý Trong Văn Hóa Việt Nam . . . Học giả Vũ Đình Trác viết về công trình của ngài như sau:

“Nhờ công phu mở đường trở về triết Đông của giáo sư Bửu Dưỡng và Nguyễn Văn Thích cũng như tâm huyết của giáo sư Nguyễn Đăng Thục, chương trình triết học Đông Phương được khai giảng tại đại học Văn Khoa Sài Gòn năm 1958. Sẵn đường trở về Đông Phương, triết gia Kim Định tiện đường, đơn thương độc mã, ông lên một nước táo bạo, mở đường đi vào triết lâm Việt Nam. Trong suốt 16 năm trời tại giảng đường Đại Học Văn Khoa Sài Gòn, giáo sư đã ảnh hưởng sâu rộng cho cả một thế hệ thanh niên và sinh viên. Mặc dầu bao chống đối, ông đã im lặng xây dựng một hệ thống Việt Nho khá trung thực và hấp dẫn. Không ai có thể chối cãi công phu xây dựng và ảnh hưởng sâu rộng của ông trong lãnh vực văn hóa dân tộc. Từ Đại Học Văn Khoa Sài Gòn, ông mở rộng mặt trận tới các đại học khác: đại học Đà Lạt, Vạn Hạnh, Minh Đức, Thành Nhân và An Giang. Chính trong giai đoạn này ông đã sáng lập chủ thuyết An Vi và Việt Nho”.
 
Nhận định về địa vị của triết gia Kim Định trên trường Việt Nho, Việt Triết – học giả Vũ Đình Trác còn viết như sau:

“Nhờ công khai thác và biên khảo, sáng tác của giáo sư, những bậc thức giả khắp nơi đã suy tôn ông là triết gia Việt Nam.


Ảnh hưởng Việt Triết và Việt Nho của ông đã gây ý thức cho người Việt khắp nơi nhìn lại thực tại văn hóa của mình. Các đồ đệ của ông đã đáp ứng nguyện vọng của thầy để khai thác và phổ biến Việt Lý của Thầy qua tổ chức AN VIỆT. Các nhóm An Việt được thành lập khắp nơi: San Jose, Orange, Houston, Louisiana, Washington DC, Philadelphia, Seattle, và tại Canada, Uùc Châu, Anh, Pháp, Đức v.v … An Vi đã như một luồng gió dân tộc bùng lên khắp nơi có người Việt định cư.


Các nhóm này coi triết gia Kim Định như bậc đại sư, mà họ tôn làm tổ: tổ sư An Vi, tộc phụ An Việt. Ảnh hưởng của triết gia không những thế mà còn lan rộng tới các học giả, triết gia ngoại quốc: Âu Mỹ và khối Viễn Đông”.

 
Năm 1987 hội nghị Quốc Tế về “Khổng Học Với Thế Giới Ngày Nay” (International Symposium on Confucianism and the Modern World) tổ chức tại Đài Bắc, Đài Loan, qui tụ 400 học giả khắp thế giới. Triết gia Kim Định đã thuyết trình đề tài “Đạo trường chung cho Đông Nam Á” (a Tao-field for South East Asia). Bài tham luận đã gây tiếng vang rất lớn trong giới Nho Lâm Á Châu.


Sau đó ngài còn tham dự hội nghị triết học tại Brighton Anh Quốc năm 1988 (The World Congress of Philosophy) – hội nghị triết học Á châu và Bắc Phi lần thứ 33 tại Toronto Canada năm 1990 (The XXXIII International Conference on Asian and North African Studies). Ngài nói với các đồ đệ; “Thầy phải đi để nói cho thế giới biết con người, tư duy và đạo sống cao đẹp của dân tộc Việt Nam”.
 
Nguyễn Ngọc Bích, giáo sư Đại Học Georgetown, Washington DC, viết về triết gia Kim Định trong báo Ngày Nay, số 121:

“Trong nỗ lực đi tìm một con đường Việt Tộc, Nhân Chủ, Tự Do, thì chúng ta phải kể ở hàng đầu công trình đồ sộ của triết gia Kim Định. Ở đâu ông cũng thế, không phải sang Mỹ ông mới tìm “về nguồn”. Việc làm của ông trong một tình cảnh mất mát vô biên, chẳng qua cũng chỉ là nối tiếp công việc của ông đã bắt đầu khi còn ở trong nước, khi còn ở Miền Nam tự do. Từ năm 1962 tới nay, ông đã hoàn tất được 23 cuốn triết học, tương đương với 7000 trang, một mảng tư tưởng mà không dễ mấy triết gia có thể so sánh được. Sự độc đáo ở nơi ông cũng đã là một truyện quá rõ – dầu ta có đồng ý với ông hay không, thì ta cũng không thể phủ nhận được tính cách độc đáo của tư tưởng ông. Ngày nay tham vọng cuối cùng của triết gia Kim Định là sẽ dựng xong một bộ Kinh (hiểu theo nghĩa Bible) cho dân tộc ta. Để thực hiện tham vọng này, ông đã cho in hoặc đang in năm cuốn thuộc bộ “Ngũ Kinh Khải Triết”, đó là: Hùng Việt Sử Ca, Kinh Hùng Khải Triết, Pho Tượng Đẹp Nhất Của Việt Tộc, Sứ Điệp Trống Đồng, Văn Lang Vũ Bộ (số lớn do nhà in H.T KELTON xuất bản). Nếu ai hỏi tôi rằng có nên đọc hay không, thì tôi xin thưa ngay: dứt khoát là có. Tại sao ? – Tại vì nếu ta không nhất thiết đồng ý với hết cả ý kiến của ông, ta cũng sẽ được làm thân với một trong những bộ óc triết lý lớn nhất nếu không của nhân loại thì cũng của Việt Nam. Tôi nói điều này trong sự cân nhắc, cũng không khác gì câu tôi sẽ trả lời cho người nào hỏi: Có nên đọc Platon hay Aristote không ? Đã nhất thiết gì ta đồng ý với Platon trong tác phẩm La République, nhưng ai không đọc tác phẩm đó, thì chắc chắn mất đi một mảng hiểu biết rộng lớn về triết học Tây Phương. Cũng như vậy, ai không đọc Kim Định cũng không sao, ông sẽ từ tốn mà “an vi”, để chờ một ngày kia người nọ sẽ tỉnh mộng mà trông thấy hết cả cái mất mát của mình”.
 
Triết gia Kim Định từ trần ngày 25 tháng 3 năm 1997 tại Carthage, Missouri, Hoa Kỳ, hưởng thọ 83 tuổi. Ngài để lại cho đời bộ triết Việt Nho và An Vi, gồm 42 cuốn để giúp cho dân tộc có chủ đạo để tránh cảnh vô hướng vô hồn và giúp cho dân tộc có một minh triết để sống an vui hạnh phúc giữa trời và đất.

Triết gia Lương Kim Định (1914-1997)
Danh sách tác phẩm của Kim Định:

Liên lạc mua sách: tonphi2021@hotmail.com

Phone, Viber, Zalo: +84344331741

Trân trọng cám ơn quý vị.

2 comments

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s