Nhà xuất bản Tri Thức phát hành mới sách Cùng học làm người của giáo sư Nguyễn Đình Cống.

Sách Cùng học làm người của giáo sư Nguyễn Đình Cống đã được phát hành trên Nhà xuất bản Tri Thức. Mời quý vị đón mua.

Vào cuối năm 2022 ông Cống đã hợp tác với Nhà Xuất bản Tri Thức in cuốn sách Cùng học làm người. Đợt đầu in 500 cuốn, tác giả mua lại toàn bộ và đã bán hết trong 8 giờ đầu tiên sau khi giới thiệu và rao bán trên trang facebook cá nhân. Đây có thể coi là một kỷ lục bán sách ở Việt Nam.

Những nỗ lực của giáo sư Nguyễn Đình Cống thật đáng khâm phục, một con người làm việc kiên trì bền bỉ. Chúng ta thành tâm chúc mừng ông. Tôi không có nhiều thời gian, chuyên hơn về triết học, song rất vui nếu nhà xuất bản Tri Thức bán chạy các sách cua ông Cống. Dân Việt hiện nay ít đọc sách. Nếu ở một đất nước như Mỹ, tác giả Nguyễn Đình Cống chi bán có vài quyển sách cũng có thể trở thành tỷ phú đô la, chỉ ví sách đó bán được đến hàng triệu cuốn.

“Tôi xin đóng góp công sức trong nhiều tháng cho một chút giá trị của xã hội.”-giáo sư Nguyễn Đình Cống.

Liên lạc mua sách tại tác giả Nguyễn Đình Cống: ndcong37@gmail.com.

“Có một điều rất đáng mừng là tôi nhận được sự ủng hộ của các bạn, các sinh viên cũ hảo tâm. Tôi rất biết ơn và chủ yếu để trong lòng, tạo nên tinh thần và động lực làm việc.”

Câu chuyện giáo sư Nguyễn Đình Cống rất dài. Mong quý bạn đọc kỹ các sách của ông, rất công phu trong việc tuyển chọn và giới thiệu.

Nhà văn Tôn Phi hân hạnh giới thiệu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s