Hướng dẫn cách đọc sách “Cùng học làm người” của giáo sư Nguyễn Đình Cống trên máy đọc sách Kindle.

Rồi đây, mỗi gia đình Việt Nam sẽ có một máy đọc sách Kindle, đẹp như lụa.

Là nhà xuất bản tiên phong trong xuất bản file PDF ở Á châu, nhà xuất bản Sống Mới nghiên cứu giải pháp miễn phí sách cho toàn dân. Giá sách nhờ đó đang được kéo xuống, mọi em bé đều sẽ có sách để học hành.

Bước 1: Bạn gửi tiền sách cho tôi. (Gửi tượng trưng, có tấm lòng là được).

Bước 2: Tôi gửi sách PDF vào cho email của bạn.

Bước 3: Bạn vào email trên Iphone, Ipad hoặc Samsung, tải sách xuống. Sau đó, mở ra đọc trên Kindle.

Sau khi tái bản lần thứ 2, sách rất đẹp. Sách giấy thì in trên giấy tốt, sách PDF thì sửa kỹ từng dấu chấm, dấu phẩy.

Bạn đọc, kỹ sư Nguyễn Khiêm đã làm như ông Tôn Phi bày và thành công.

Xin chúc quý vị vạn sự như ý.

Tôn Phi (Lê Minh Tôn)

Nhà xuất bản Sống Mới

tonphi2021@gmail.com

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s