Triết gia Lương Kim Định, hướng đạo sư của dân tộc Việt Nam.

Triết gia Lương Kim Định

Viết bởi Tôn Phi.

Hồi năm 2011, (lúc ấy tác giả viết bài này cuối cấp 3), xã hội không có hướng đạo sư. Đất nước không có một người thầy. Cho nên đã xảy ra những sự việc vô cùng đáng tiếc, đối với nhiều gia đình, mà cho đến nay mới tìm hiểu được nguyên nhân.

Người đi tìm đạo, người đi tìm quyền lợi. Niềm vui nỗi buồn của họ rất khác nhau. Từ đó để lý giải từng mỗi một trường hợp trong cuộc sống cần có yếu tính đa nguyên (xem Hữu thể và tự do của nhà triết học Nguyễn Huy Canh).

Ngày hôm nay, khi chúng ta đã có một hướng đạo sư rõ ràng (triết gia Lương Kim Định), một chương trình làm việc rõ ràng, khối lượng công việc phía trước chỉ còn là vấn đề thời gian.

Cùng với chiến thắng long trời lở đất của đoàn quân con trai của Đức Trần Hưng Đạo, chúng ta tiến đến gần hơn cơ hội phục hồi nhân phẩm cho con người. Bao nhiêu tủi hờn, oán hận từ nay đã tiêu biến. Hội An Việt toàn cầu (An Viet foundation) bảo đảm một triết lý để dân tộc có một ngày mai tươi sáng.

Sài Gòn, ngày 14 tháng 11 năm 2022.

Nhà văn Tôn Phi (Lê Minh Tôn)
Góp sỹ tác giả: tonphi2021@hotmail.com.
Trợ lý: doanh@dslextreme.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s